مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد ۴ قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1399/06/03 1399/06/10
تعداد ۴ قطعه زمین 1399/05/22 1399/06/10
قطعه زمین با کاربری مسکونی و مساحت 172/5 مترمربع 1399/04/24 رجوع به آگهی
قطعه زمین با کاربری مسکونی و مساحت 172/5 مترمربع 1399/04/17 رجوع به آگهی
مزایده زمین و سوئیت 1398/09/26 رجوع به آگهی
فروش تعداد 2 پلاک زمین با کاربری تجاری-مسکونی:مساحت 275 مترمربع و کاربری عمق 12 متری تجاری -مساحت 43... 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش تعداد 2 پلاک زمین با کاربری تجاری-مسکونی:مساحت 275 مترمربع و کاربری عمق 12 متری تجاری -مساحت 43... 1398/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک خود بصورت یکجا با کاربری تجاری و مسکونی 1398/08/04 1398/08/11
واگذاری تعدادی از املاک خود بصورت یکجا 1398/07/23 1398/07/30
فروش دو قطعه زمین ششدانگ متصل به هم تحت پلاک های ثبتی 409 و 1465 فرعی از 5 اصلی به مساحت تقریبی 1120... 1398/07/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3