مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری/خدماتی 1399/07/05 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک پسماندهای خشک ارزشمند از مبدا و آموزش و ترویج شهروندان 1399/04/29 1399/05/07
واگذاری به جهت ساماندهی دستفروشان و رفع سد معبر و قانونمند نمودن بازار روزهای هفتگی 1399/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک پسماندهای خشک ارزشمند از مبدا و آموزش و ترویج شهروندان 1399/04/22 1399/05/07
واگذاری به جهت ساماندهی دستفروشان و رفع سد معبر و قانونمند نمودن بازار روزهای هفتگی 1399/04/18 1399/05/04
واگذاری اماکن ورزشی 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی - سالن ورزشی چند منظوره - سالن ورزشی - سالن ورزشی مجموعه (خانه کشتی) - زمین چمن... 1399/03/31 رجوع به آگهی
تفکیک پسماندهای خشک ارزشمند از مبدا و آموزش و ترویج شهروندان 1399/03/29 1399/04/08
واگذاری به جهت ساماندهی دستفروشان و رفع سد معبر و قانونمند نمودن بازار روزهای هفتگی 1399/03/26 1399/04/05
واگذاری اماکن ورزشی خود 1399/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18