مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده جمع آوری و فروش آهن آلات و مصالح سازه موجود 1401/01/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمانی به متراژ 58/24 متر مربع کاربری اغذیه فروشی و عرضه کنندگان نوشیدنی های گرم و سرد 1401/01/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمانی به متراژ 58/24 متر مربع 1400/12/23 1401/01/07
مزایده اجاره ساختمان پارک 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده آهن آلات 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده پروژه جمع آوری و فروش آهن آلات و مصالح سازه موجود در قطعات 2، 4، 6،5، 7، 8 و 9 1400/12/23 1401/01/07
مزایده فروش مغازه تجاری 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمینهای کاربری باغ مسکونی 1400/12/13 1400/12/11
مزایده فروش مغازه تجاری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمینها 1400/12/08 1400/12/11
مزایده مغازه تجاری با مساحت 23.29 مترمربع 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مختلط شهری - مساحت عرصه ۴۰۰ 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه تجاری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه با کاربری مختلط شهری به مساحت 26.05 متر مربع 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه تجاری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده مغازه تجاری با مساحت 25.48 مترمربع 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری کاربری تجاری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری مختلط شهری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری مختلط شهری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری مختلط شهری 1400/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13