مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 15 دستگاه دوچرخه به صورت یکجا 1398/09/27 رجوع به آگهی
فروش 15 دستگاه دوچرخه به صورت یکجا و چهار دستگاه مینی بوس به صورت مجزا 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ های دانشجویی مجتمع 1398/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ های دانشجویی 1398/06/09 1398/06/24
فروش چند دستگاه خودروی مازاد بر نیاز خود 1397/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری چهار باب بوفه دانشجویی 1397/04/17 1397/04/28
فروش چهار دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز 1396/08/21 1396/09/05
واگذاری 4باب کانکس تکثیر دانشجویی به صورت اجاره 1396/07/30 1396/08/14
واگذاری به صورت اجاره ، چهار باب بوفه های دانشجویی 1396/07/30 1396/08/14
فروش ساختمان پژوهشکده تربیت بدنی و ساختمان سابق خوابگاه دانشجویی و کلینیک دام های کوچک 1396/04/25 1396/05/08
صفحه 1 از 5