مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده 21 بنای تاریخی 1398/09/27 رجوع به آگهی
واگذاری 33 بنای تاریخی بصورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت - احیا - نگهداری و واگذاری حق بهره برداری... 1398/09/10 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری در مرمت احیا نگهداری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی 1397/11/18 1397/11/28
سرمایه گذاری در مرمت احیا نگهداری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی 1397/11/18 1397/11/28
سرمایه گذاری در مرمت - احیاء - نگهداری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسرا 1397/02/17 1397/02/29
سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی 1396/11/04 1396/11/14
سرمایه گذاری در مرمت - احیاء - نگهداری و واگذاری حق بهره برداری 1394/11/27 1394/12/08
سرمایه گذاری در مرمت - احیاء - نگهداری و واگذاری حق بهره برداری 1394/11/26 1394/12/08
واگذاری حق بهره برداری از حمام تاریخی 1394/10/26 رجوع به آگهی
احیاء و ایجاد کاربری مجتمع خدماتی - رفاهی بین راهی - بنای تاریخی کاروانسرا 1393/09/10 1393/09/25
صفحه 1 از 3