مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری آزمایشگاه به صورت مشارکتی 1398/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری بخش آزمایشگاه بیمارستان 1398/09/07 رجوع به آگهی
واگذاری ارائه بهتر خدمات رسانی و استفاده بهینه از امکانات موجود در مراکز تابعه نسبت به واگذاری آزمای... 1398/09/07 1398/09/10
واگذاری بخش آزمایشگاه بیمارستان 1398/08/19 رجوع به آگهی
مشارکت در واگذاری آزمایشگاه ها 1397/03/31 1397/04/06
فروش وسایل مستعمل و اسقاطی درمانگاه 1397/03/06 1397/03/09
واگذاری آزمایشگاه به صورت مشارکت 1397/02/06 1397/02/15
واگذاری واحد nst کلینیک هنری 1397/01/08 رجوع به آگهی
واگذاری فیزیوتراپی 1397/01/08 رجوع به آگهی
واگذاری واحد تزریقات پانسمان و نوار قلب بیمارستان ها بصورت مشارکتی 1396/08/14 1396/08/20
صفحه 1 از 3