مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پارکینگ های عمومی 1394/09/17 1394/09/26
واگذاری پارکینگ های عمومی 1394/09/04 1394/09/16
واگذاری پارکینگ های عمومی 1394/08/27 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1394/07/29 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1394/04/29 1394/05/08
واگذاری پارکینگ 1394/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و اداره پایانه های شمال و شرق 1393/12/11 1393/12/18
اجاره پارکینگ ساحلی 1393/10/04 1393/10/11
اجاره غرف پایانه 1393/10/04 1393/10/13
واگذاری غرف 1393/09/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4