مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
کارگاه با کاربری صنعتی - ساختمان با کاربری مسکونی- ساختمان با کاربری تجاری - باغ با کاربری مسکونی -... 1398/12/27 1399/01/25
فروش املاک مازاد خود 1398/11/13 1398/11/30
کارگاه صنعتی ـ ساختمان مسکونی ـ ساختمان تجاری ـ باغ ـ مغازه تجاری 1398/11/12 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/06/02 رجوع به آگهی
فروش یک واحد کارخانه تملیکی 1398/04/02 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد با کاربری تولیدی و مسکونی و تجاری و زمین و دامداری... 1398/03/04 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان با مستحدثانی شامل یک باب ساختمان با کاربری مسکونی به پلاک 227 فرعی از 169 ا... 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1397/11/15 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1397/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2