مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش پلاک های شماره 1 به مساحت 127/04 مترمربع 18 به مساحت 104/17 مترمربع 20 به مساحت 166/73 مترمربع... 1399/03/27 رجوع به آگهی
فروش پلاک های شماره 70 به مساحت 178/28 مترمربع و 70/1 متر ( به مساحت 165/31 مترمربع )طرح تفکیکی سنگ... 1399/03/25 رجوع به آگهی
فروش پلاک شماره 70 طرح تفکیکی سنگ شکن 1399/01/18 رجوع به آگهی
فروش پلاک 1398/12/14 رجوع به آگهی
فروش پلاک شماره 134 به مساحت 120/2 مترمربع 1398/11/07 1398/11/16
فروش پلاک های شماره 131 واقع در شهرک به مساحت 104 مترمربع 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش پلاک های شماره 135، 148 و 95 1398/10/21 1398/10/30
واگذاری استیجاری سوله و ساختمان اداری ان واقع در شهرک 1398/10/21 رجوع به آگهی
فروش پلاک شماره 20 زمین تفکیکی پلاک های شماره 10 و 134 1398/10/14 1398/10/23
فروش پلاک های شماره 135، 148 و 95 1398/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6