کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8209069 مزایده اجاره دو دستگاه خاور و یک دستگاه کامیون بنز و یک دستگاه کامیون هیوندای 6 تنی حمل زباله استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/20 1403/04/23
8204766 مزایده فروش پلاک شماره 21 به مساحت 155/38 مترمربع استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/19 1403/04/21
8035624 مزایده دعـوتنـامـه شـرکت در مـزایـده اجـاره مـاهـانـه سـولـه و سـاختمـان اداری واقـع در صنایع فـن آوران استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/08 1403/03/10
7958147 مزایده دعـوتنـامـه شـرکت در مـزایـده اجـاره مـاهـانـه سـولـه و سـاختمـان اداری واقـع در صنایع فـن آوران استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/23 1403/02/16
7929020 مزایده فروش پلاک شماره 3 به مساحت 178/82 مترمربع زمین مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/17 1403/02/20
7927713 مزایده فروش پلاک شماره 21 به مساحت 155/38 مترمربع زمین کاربری مال : مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/17 1403/02/20
7914969 مزایده اجـاره مـاهـانـه سـولـه و سـاختمـان اداری استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/12 رجوع به آگهی
7858443 مزایده واگذاری اجاره طرح تفکیک از مبدآ پسماند شهر استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/29 رجوع به آگهی
7772549 مزایده واگذاری زمین ها / نوع کاربری : مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/21 رجوع به آگهی
7674081 مزایده فروش زمین مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/28 رجوع به آگهی
7672808 مزایده فروش پلاک شماره 3 به مساحت 82/178 مترمربع و پلاک شماره 21 به مساحت 38/155 مترمربع استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/26 رجوع به آگهی
7653628 مزایده فروش پلاک طرح تفکیکی سنگ شکن به مساحت 5/205 مترمربع استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/21 1402/11/25
7652821 مزایده فروش ملک پلاک شماره 3 به مساحت 82/178 م م و پلاک شماره 12 به مساحت 38/155 م م استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/21 رجوع به آگهی
7647957 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 205/5 استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/18 رجوع به آگهی
7613983 مزایده فروش پلاک استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/12 رجوع به آگهی
7533970 مزایده فروش پلاک استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/21 1402/10/27
7533140 مزایده فروش زمین مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/21 رجوع به آگهی
7505959 مزایده فروش دو باب پلاک استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/14 رجوع به آگهی
7498790 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/13 رجوع به آگهی
7497768 مزایده فروش پلاک به مساحت 5.205 مترمربع استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/12 1402/10/20
صفحه 1 از 6