کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8240269 مزایده واگذاری بهره برداری از محل نصب کیوسک جهت فروش محصولات استان خراسان رضوی 1403/04/31 1403/05/22
8238958 مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه تایپ و تکثیر و عرضه گل شاخه استان خراسان رضوی 1403/04/31 1403/05/22
8238948 مزایده بهره برداری از غرفه تنقلات استان خراسان رضوی 1403/04/31 1403/05/22
8238947 مزایده واگذاری بهره برداری از کانکس تنقلات استان خراسان رضوی 1403/04/31 1403/05/22
8238946 مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه تنقلات استان خراسان رضوی 1403/04/31 1403/05/22
8238944 مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه و کیوسک گل فروشی استان خراسان رضوی 1403/04/31 1403/05/22
8238943 مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه تنقلات استان خراسان رضوی 1403/04/31 1403/05/22
8238942 مزایده واگذاری بهره برداری از کانکس تنقلات استان خراسان رضوی 1403/04/31 1403/05/22
8238940 مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه تایپ و تکثیر و چاپ آگهی استان خراسان رضوی 1403/04/31 1403/05/22
7769012 مزایده تجدید مزایده بهره برداری از باجه 1 خدمات تسهیلات در آرامستان های تحت نظارت به صورت اجاره استان کرمان 1402/12/20 1403/01/14
7742580 مزایده بهره برداری از رستوران استان خراسان رضوی 1402/12/13 1402/12/23
7670483 مزایده بهره برداری از غرفه فروش کتاب و محصولات فرهنگی آرامستان استان خراسان رضوی 1402/11/26 1402/12/07
7670470 مزایده بهره برداری از باجه 2 پذیرش اگهی ترحیم درج در روزنامه کثیر النتشار استان خراسان رضوی 1402/11/26 1402/12/07
7670467 مزایده مزایده بهره برداری از باجه 1 پذیرش اگهی ترحیم جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار به صورت اجاره استان خراسان رضوی 1402/11/26 1402/12/07
7670465 مزایده اجاره بهره برداری از باجه 2 خدمات تسهیلات استان خراسان رضوی 1402/11/26 1402/12/07
7670462 مزایده بهره برداری از باجه یک خدمات تسهیلات درآرامستان های تحت نظارت به صورت اجاره استان خراسان رضوی 1402/11/26 1402/12/07
7650659 مزایده بهره برداری از رستوران استان خراسان رضوی 1402/11/21 1402/11/29
7629991 مزایده بهره برداری از غرفه های مجتمع سنگتراشان به صورت اجاره استان خراسان رضوی 1402/11/15 1402/11/28
7549347 مزایده مزایده بهره برداری از غرفه های مجتمع سنگتراشان استان خراسان رضوی 1402/10/26 1402/11/10
7418706 مزایده فروش حدود 10.000 کیلوگرم ضایعات فلز استان خراسان رضوی 1402/09/19 1402/09/27
صفحه 1 از 11