مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری از غرفه های مجتمع سنگتراشان 1401/02/17 1401/02/28
مزایده بهره برداری از غرفه 5 مجتمع 1401/01/17 1401/01/20
مزایده بهره برداری از غرفه 4 مجتمع سنگتراشان 1401/01/17 1401/01/20
مزایده بهره برداری از غرفه 3 مجتمع 1401/01/17 1401/01/20
مزایده بهره برداری از غرفه 2 1401/01/17 1401/01/20
مزایده بهره برداری از غرفه 1 مجتمع سنگتراشان 1401/01/17 1401/01/20
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه تنقلات ، اغذیه و گلفروشی 1400/12/22 1400/12/25
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه تنقلات، اغذیه و گلفروشی 1400/12/18 1400/12/21
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه تنقلات ، اغذیه و گلفروشی 1400/12/09 1400/12/11
مزایده واگذاری بهره برداری از رستوران 1400/11/27 1400/11/30
مزایده واگذاری بهره برداری از کانکس فروش تنقلات 1400/11/21 1400/11/27
مزایده واگذاری بهره برداری از محل نصب کانکس فروش محصولات نان 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از محل نصب کانکس فروش محصولات نان 1400/11/21 1400/11/27
مزایده واگذاری بهره برداری از کانکس فروش تنقلات 1400/11/21 1400/11/27
مزایده واگذاری بهره برداری از محل نصب کانکس فروش محصولات نان 1400/11/13 1400/11/17
مزایده واگذاری بهره برداری از محل نصب کانکس فروش محصولات نان قدس رضوی جهت،جهت فروش تنقلات واقع در آرامستان 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از محل نصب کانکس فروش محصولات نان 1400/11/12 1400/11/17
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه تنقلات و اغذیه 1400/11/12 1400/11/17
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه ارائه خدمات چاپ،تکثیر،کپی،تایپ،اطلاعیه ترحیم و چاپ بنر 1400/11/05 1400/11/10
مزایده واگذاری بهره برداری از محل نصب کانکس فروش محصولات نان 1400/11/05 1400/11/10
صفحه 1 از 8