مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان 1399/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان 1399/01/24 رجوع به آگهی
واگذاری دو دستگاه اتوبوس شهری 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری دو دستگاه اتوبوس شهری بازسازی شده جهت فعالیت و سرویس دهی 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری دو دستگاه اتوبوس شهری بازسازی شده جهت فعالیت و سرویس دهی 1398/08/01 رجوع به آگهی
دو دستگاه اتوبوس شهری شهاب بازسازی شده جهت فعالیت و سرویس دهی برای مدت یک سال به اجاره 1398/07/10 رجوع به آگهی
دو دستگاه اتوبوس 1398/07/03 رجوع به آگهی
مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه- فروش ضایعات آهن آلات 1398/01/25 رجوع به آگهی
مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه و فروش ضایعات آهن آلات 1398/01/25 رجوع به آگهی
مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه- فروش ضایعات آهن آلات 1398/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7