کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
2748383 مزایده واگذاری اجاره بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان استان قزوین 1399/01/31 رجوع به آگهی
2733888 مزایده واگذاری اجاره بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان استان قزوین 1399/01/24 رجوع به آگهی
2355484 مزایده واگذاری دو دستگاه اتوبوس شهری استان قزوین 1398/08/11 رجوع به آگهی
2354420 مزایده واگذاری دو دستگاه اتوبوس شهری بازسازی شده جهت فعالیت و سرویس دهی استان قزوین 1398/08/11 رجوع به آگهی
2341466 مزایده واگذاری دو دستگاه اتوبوس شهری بازسازی شده جهت فعالیت و سرویس دهی استان قزوین 1398/08/01 رجوع به آگهی
2282069 مزایده دو دستگاه اتوبوس شهری شهاب بازسازی شده جهت فعالیت و سرویس دهی برای مدت یک سال به اجاره استان قزوین 1398/07/10 رجوع به آگهی
2258928 مزایده دو دستگاه اتوبوس استان قزوین 1398/07/03 رجوع به آگهی
1883535 مزایده مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه- فروش ضایعات آهن آلات استان قزوین 1398/01/25 رجوع به آگهی
1882229 مزایده مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه و فروش ضایعات آهن آلات استان قزوین 1398/01/25 رجوع به آگهی
1869689 مزایده مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه- فروش ضایعات آهن آلات استان قزوین 1398/01/18 رجوع به آگهی
1783475 مزایده مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه ویژه حاشیه خیابان ها- بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک استان قزوین 1397/11/24 رجوع به آگهی
1733326 مزایده واگذاری بهره برداری از بوفه و غرفه استان قزوین 1397/10/20 رجوع به آگهی
1731977 مزایده واگذاری بهره برداری از بوفه و غرفه ها استان قزوین 1397/10/19 رجوع به آگهی
1720493 مزایده واگذاری بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان استان قزوین 1397/10/12 رجوع به آگهی
1611388 مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان این سازمان با کاربری تجاری - خدماتی استان قزوین 1397/08/06 رجوع به آگهی
1458611 مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان این سازمان با کاربری تجاری - خدماتی به مساحت 130 مترمربع استان قزوین 1397/04/19 1397/04/31
1444359 مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان این سازمان با کاربری تجاری - خدماتی به مساحت 130 مترمربع استان قزوین 1397/04/10 1397/04/31
1388646 مزایده فروش خودرو پیکان سواری و فروش آهن آلات اسقاطی استان قزوین 1397/03/06 رجوع به آگهی
1379037 مزایده انجام واگذاری بهره برداری یکساله از یک واحد ساختمان و .... استان قزوین 1397/02/30 رجوع به آگهی
1377333 مزایده واگذاری بهره برداری یک ساله از یک واحد ساختمان جهت استفاده به عنوان کاربری تجاری-خدماتی، فروش خودرو پیکان سواری مدل 1383، فروش آهن آلات اسقاطی استان قزوین 1397/02/29 1397/03/13
صفحه 1 از 4