مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بهره برداری مکانی دو واحد از مجتمع 1401/01/31 1401/02/17
مزایده فروش سرقفلی یک مغازه مساحت 24/68 متر 1400/12/03 1400/12/14
مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی به مساحت تقریبی 202.63 مترمربع 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی یک مغازه 1400/12/01 1400/12/14
مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری مکانی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری مکانی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری مکانی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری مکانی از واحد 1047 بازار 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ طبقاتی زائر 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذازی اجاره پارکینگ بلوار 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ عمومی خودرو و موتور سیکلت 1400/09/02 1400/09/11
مزایده واگذاری پارکینگ خودرو 1400/09/01 1400/09/11
مزایده بهره برداری مکانی از غرفه زیر پله برقی پل عابر پیاده 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری مکانی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ 1400/09/01 1400/09/11
صفحه 1 از 16