کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6507567 مزایده بهره برداری مکانی دو واحد از مجتمع ناشران-اجاره 6عدد پارکینگ موتور سیکلت استان قم 1402/02/14 1402/02/19
6302668 مزایده بهره برداری مکانی از واحد 305 مجتمع استان قم 1401/11/30 1401/12/10
6263238 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی استان قم 1401/11/19 1401/12/02
6260654 مزایده فروش سرقفلی دو واحد مغازه استان قم 1401/11/19 1401/12/02
6256869 مزایده فروش سرقفلی دو واحد مغازه استان قم 1401/11/18 1401/12/02
6239787 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ هتل استان قم 1401/11/12 1401/11/25
6239786 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ استان قم 1401/11/12 1401/11/25
6239392 مزایده اجاره پارکینگ بلوار امین استان قم 1401/11/12 1401/11/02
6239391 مزایده اجاره پارکینگهای موتورسیکلت در سطح شهر استان قم 1401/11/12 رجوع به آگهی
6237628 مزایده بهره برداری مکانی از واحد 305 مجتمع ناشران استان قم 1401/11/12 1401/11/25
6234353 مزایده بهره برداری مکانی از واحد 305 مجتمع ناشران استان قم 1401/11/11 1401/11/25
6195404 مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت تقریبی 201/15 مترمربع کاربری مسکونی استان قم 1401/11/03 1401/11/12
6164633 مزایده فروش یک قطعه زمین استان قم 1401/11/01 1401/11/12
6145994 مزایده اجاره پارکینگ استان قم 1401/10/25 1401/11/02
6145923 مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی استان قم 1401/10/25 1401/11/02
6143108 مزایده اجاره پارکینگ استان قم 1401/10/24 رجوع به آگهی
6143092 مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی استان قم 1401/10/24 1401/11/02
6137953 مزایده اجاره پارکینگ استان قم 1401/10/21 1401/11/02
6137905 مزایده اجاره پارکینگ بستر استان قم 1401/10/21 1401/11/02
6136160 مزایده اجاره پارکینگ های موتور سیکلت استان قم 1401/10/21 1401/11/02
صفحه 1 از 18