مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره پارکینگ طبقاتی 1398/10/01 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ طبقاتی 1398/09/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ 1398/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ 1398/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ طبقاتی 1398/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ طبقاتی 1398/08/27 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارک حاشیه ای 1398/08/20 1398/09/04
واگذاری بهره برداری از پارک حاشیه ای 1398/08/18 1398/09/04
اجاره پارکینگ 1398/08/09 1398/08/21
واگذاری بهره برداری مکانی از غرفه زیرپله برقی پل عابر پیاده جهت ایجاد غرفه مواد غدایی و تنقلات 1398/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23