کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151576 مزایده فروش مغازه 305 مجتمع ناشران قم استان قم 1403/04/07 1403/04/11
8147872 مزایده پارکینگ حضرت جواد الائمه علیه السلام استان قم 1403/04/06 1403/04/11
8147869 مزایده پارکینگ اجاره : مدت اجاره سه سال که سال دوم وسوم مشروط به رضایت از طرف قرارداد می باشد استان قم 1403/04/06 1403/04/11
8147840 مزایده تبلیغات فضای پارکینگ زائر استان قم 1403/04/06 1403/04/11
8130659 مزایده -بهره برداری پارکینگ-تبلیغات در 500 متر مربع از فضای داخل پارکینگ زائر مدت سه سال فروش واحد 305 مجتمع ناشران استان قم 1403/04/02 1403/04/11
8008643 مزایده فضای تبلیغاتی پارکینگ زائر استان قم 1403/03/01 1403/03/08
8008639 مزایده تبلیغات روی 4000عدد کارت در پارکینگ زائر استان قم 1403/03/01 1403/03/08
8008625 مزایده پارکینگ 15خرداد استان قم 1403/03/01 1403/03/08
8008624 مزایده پارکومتر استان قم 1403/03/01 1403/03/08
8008622 مزایده اجاره واحد 305مجتمع ناشران استان قم 1403/03/01 1403/03/08
8008620 مزایده اجاره واحد 307مجتمع ناشران استان قم 1403/03/01 1403/03/08
8008511 مزایده قطعه زمین 443بلوار معصومیه : زمین کاربری مال : مسکونی استان قم 1403/03/01 1403/03/08
8003525 مزایده تبلیغات در 500 متر مربع - پارکینگ - پارکو متر - اجاره واحد 305 مجتمع ناشران - فروش زمین در بلوار استان قم 1403/02/30 1403/03/08
7810951 مزایده واگذاری شامل10 مورد تبلیغات در 500 متر مربع از فضای داخل پارکینگ- تبلیغات روی یک طرف 2700 عدد کارت در پارکینگ- پارکینگ - اجاره واحد - پارکومتر استان قم 1403/01/18 1403/01/30
7810273 مزایده اجاره پارکو متر استان قم 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810256 مزایده اجاره واحد استان قم 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810248 مزایده اجاره پارکینگ استان قم 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810247 مزایده اجاره پارکینگ استان قم 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810241 مزایده اجاره مغازه استان قم 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810236 مزایده اجاره پارکینگ استان قم 1403/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22