کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8084152 مزایده تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم استان خراسان شمالی 1403/03/21 1403/03/27
8037225 مزایده فروش تعداد 8 رأس جوانه بالای 500 کیلوگرم ، 7 رأس ماده گاو حذفی و یک رأس جوانه لنگشی استان خراسان جنوبی 1403/03/08 رجوع به آگهی
7898886 مزایده فروش تعداد 8 رأس جوانه بالای 500 کیلوگرم و 6 رأس ماده گاو حذفی استان خراسان جنوبی 1403/02/09 رجوع به آگهی
7871415 مزایده فروش تعداد 8 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم و 3 راس ماده گاو حذفی استان خراسان رضوی 1403/02/02 رجوع به آگهی
7830407 مزایده فروش تعداد 50 راس بره نر بالای 50 کیلوگرم استان خراسان جنوبی 1403/01/25 1403/01/26
7807889 مزایده فروش تعداد 8 راس جوانه بالای 500 کیلو گرم و 2 راس تلیسه 6 راس ماده گاو حذفی و یک راس جوانه لنگشی استان خراسان جنوبی 1403/01/16 1403/01/18
7710238 مزایده فروش ماشین آلات و ادوات مازاد بر نیاز شامل -1 تراکتور جاندیر به تعداد 11 دستگاه -2- تراکتور itm یکدستگاه 3-وانت سایپا مدل 1392 بنزینی تعداد 2 دستگاه -4 موتور برق حدوده 30 کیلو وات 3 دستگاه استان خراسان جنوبی 1402/12/07 رجوع به آگهی
7674102 مزایده فروش ماشین آلات و ادوات مازاد بر نیاز شامل -1 تراکتور جاندیر به تعداد 11 دستگاه -2- تراکتور itm یکدستگاه 3-وانت سایپا مدل 1392 بنزینی تعداد 2 دستگاه -4 موتور برق حدوده 30 کیلو وات 3 دستگاه استان خراسان جنوبی 1402/11/28 رجوع به آگهی
7672135 مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلو گرم و 13 راس تلیسه حذفی استان خراسان جنوبی 1402/11/26 رجوع به آگهی
7584801 مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه استان خراسان رضوی 1402/11/04 1402/11/10
7531548 مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلو گرم خود استان خراسان رضوی 1402/10/20 1402/10/24
7480354 مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم استان خراسان جنوبی 1402/10/07 1402/10/11
7434200 مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم و 4 راس ماده گاو حذفی و 100 راس بره نر بالای 50 کیلوگرم استان خراسان جنوبی 1402/09/22 1402/09/27
7376702 مزایده تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم استان خراسان جنوبی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7361642 مزایده فروش زیره سبز استان خراسان جنوبی 1402/09/01 رجوع به آگهی
7245845 مزایده فروش تعداد 8 راس ماده گاو حذفی استان خراسان جنوبی 1402/08/07 رجوع به آگهی
7087994 مزایده فروش تعداد 6 راس ماده گاو حذفی استان خراسان جنوبی 1402/07/04 1402/07/09
7055127 مزایده تعداد 15 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم و 4 راس ماده گاو حذفی استان خراسان جنوبی 1402/06/27 رجوع به آگهی
6937327 مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم و 6 راس ماده گاو حذفی استان خراسان جنوبی 1402/05/31 1402/06/04
6869521 مزایده فروش تعداد 12 رأس جوانه بالای 500 کیلوگرم خود استان خراسان جنوبی 1402/05/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7