مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب بوفه دانشجویی 1398/07/21 1398/08/01
واگذاری یک باب بوفه دانشجویی و یک باب غرفه تایپ و تکثیر بصورت اجاره 1398/06/04 1398/06/14
واگذاری بوفه دانشجوئی خود 1397/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی 1397/03/21 1397/03/30
واگذاری غرفه تایپ و تکثیر 1396/11/15 1396/11/25
واگذاری غرفه تایپ و تکثیر 1396/08/07 1396/08/16
واگذاری غرفه تایپ و تکثیر 1396/08/07 1396/08/16
واگذاری بوفه دانشجویی 1396/08/07 1396/08/16
واگذاری غرفه تایپ و تکثیر 1395/05/24 1395/05/31
واگذاری غرفه تایپ و تکثیر 1395/05/17 1395/05/27
صفحه 1 از 2