مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بوفه ها و رستوران های خود 1398/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه ها و رستوران های خود 1398/07/06 رجوع به آگهی
فروش حدود 22000 کیلوگرم ضایعات آهن حدود 2000 کیلوگرم ضایعات آلومینیوم و حدود 500 کیلوگرم ضایعات مس ج... 1398/05/23 1398/06/03
فروش 50 کیلوگرم نقره با عیار 98/9 درصد 1398/03/01 1398/03/05
فروش 50 کیلوگرم نقره با عیار 98/9 درصد 1398/02/31 1398/03/05
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 932 مترمربع دارای بنای احداثی 1398/02/17 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ 2 باب واحد تجاری هم جوار 1398/02/17 1398/02/19
فروش 6 دانگ 2 باب واحد تجاری هم جوار 1398/02/16 1398/02/19
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 932 مترمربع دارای بنای احداثی 1398/02/16 رجوع به آگهی
فراخوان واگذاری زمان های پذیرش, جذب و پخش آگهی های بازرگانی بومی شبکه های رادیویی و تلویزیونی استانی... 1397/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23