کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6389218 مزایده جمع آوری و امحاء زباله تر – خشک – رستورانی – اداری و .... استان تهران 1401/12/23 رجوع به آگهی
6389137 مزایده چیس چوب و ضایعات چوبی به میزان حدودی 2000 تن استان تهران 1401/12/23 رجوع به آگهی
6372993 مزایده جمع آوری و امحاء زباله تر – خشک – رستورانی – اداری استان تهران 1401/12/16 رجوع به آگهی
6276691 مزایده ساختمان استان تهران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6260672 مزایده یک قطعه زمین به مساحت 48490 متر استان مرکزی 1401/11/19 1401/11/24
6231894 مزایده فروش اموال فنی خارج از رده و اسقاطی شامل : تجهیزات صدا و تصویر، تاسیساتی، انفورماتیک، الکترونیک، ابزارآلات اطفاء حریق، سرمایشی استان تهران 1401/11/10 رجوع به آگهی
6230470 مزایده فروش 500/17 کیلوگرم انواع ضایعات فلزی استان تهران 1401/11/10 رجوع به آگهی
6118112 مزایده زمین مساحت 48490 مترمربع استان تهران 1401/10/17 رجوع به آگهی
6117570 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 40/490 م استان تهران، استان مرکزی 1401/10/17 رجوع به آگهی
6043853 مزایده پلاک ثبتی : 23/11 / نوع مال : زمین / سطح کل زمین : 48490 استان تهران 1401/09/22 رجوع به آگهی
6036233 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 48490 متر استان تهران 1401/09/21 1401/09/26
6032466 مزایده فروش یک قطعه زمین استان تهران، استان مرکزی 1401/09/20 1401/09/26
6016392 مزایده فروش 25 کیلوگرم نقره با اعیار 99/9 درصد استان تهران 1401/09/14 رجوع به آگهی
6015480 مزایده فروش اموال اداری اسقاطی و ضایعات فلزی بصورت یکجا و حجمی استان تهران 1401/09/14 رجوع به آگهی
6015479 مزایده فروش 100 کانکس استان تهران، استان خراسان جنوبی 1401/09/14 رجوع به آگهی
6015477 مزایده حدود 62500 کیلو گرم ضایعات فلزی استان تهران 1401/09/14 رجوع به آگهی
6015012 مزایده فروش ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان بوشهر، استان تهران 1401/09/14 رجوع به آگهی
6015011 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/09/14 رجوع به آگهی
5866184 مزایده انباشت زیادی از اموال اسقاطی خارج از رده و اسقاطی شامل : اموال اداری، خانگی و... و حدود 1200 حلقه لاستیک مستعمل استان تهران 1401/08/05 رجوع به آگهی
5866183 مزایده 15000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی و داربست های اسقاطی حاصل از جمع آوری مجموعه صخره نوردی تربیت بدنی استان تهران 1401/08/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18