مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از ملک مسکونی 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود 1398/08/20 رجوع به آگهی
فروش ویلایی مسکونی- زمین مسکونی آپارتمان مسکونی 1398/08/20 رجوع به آگهی
فروش ویلایی مسکونی - عرصه 900 مترمربع - اعیان 65 و ... 1398/08/20 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد (زمین مسکونی - آپارتمان مسکونی - خانه مسکونی و ...) 1398/08/20 رجوع به آگهی
مزایده عمومی اموال غیرمنقول (تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود ) (نوع ملک: مغازه ، خانه مسک... 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود شامل مغازه اعیان 30 مترمربع - مغازه اعیان 28.85 و ..... 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش املاک باکاربری صنعتی و مسکونی 1398/08/18 1398/08/23
فروش ساختمان با کاربری مسکونی - مساحت عرصه 440 مترمربع - اعیان 114 و .... 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود 1398/08/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27