مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال مستعمل و مستهلک 1401/02/19 1401/02/24
مزایده فروش اموال مستعمل و مستهلک 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از املاک / اموال 1401/02/06 1401/02/19
مزایده فروش شش دانگ ساختمان مسکونی، به مساحت عرصه 266/57 متر مربع و اعیانی 113 متر مربع 1401/01/29 1401/02/19
مزایده واگذاری سهام 1401/01/28 1401/01/24
مزایده فروش ساختمان - مغازه تجاری - زمین - کارخانه صنعتی - آپارتمان مسکونی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سهام بانک 1400/12/03 1400/12/07
مزایده واگذاری سهام بانک 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک فقره ملک مازاد بانک 1400/12/01 1400/12/01
مزایده واگذاری یک ساختمان مسکونی ـ متراژ 240 ـ اعیان 395.4 مترمربع 1400/11/24 1400/11/28
مزایده واگذاری ساختمان مسکونی 1400/11/16 1400/11/28
مزایده فروش سهام 1400/11/03 1400/11/09
مزایده فروش یک دستگاه سمند LX دوگانه سوز 1400/10/15 1400/10/21
مزایده فروش یک دستگاه سمند LX دوگانه سوز 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سهام 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهام 1400/10/11 1400/10/15
مزایده ساختمان مسکونی -زمین و سوله صنعتی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ ساختمان مسکونی، به مساحت عرصه 240 متر مربع و اعیانی 395.4 متر مربع 1400/09/27 1400/10/02
مزایده شش دانگ ساختمان مسکونی 1400/09/20 1400/10/02
مزایده فروش یک دستگاه سمند LX دوگانه سوز 1400/09/16 1400/09/25
صفحه 1 از 26