مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ۲۰۰۰ تن انواع لاستیک مستعمل 1399/06/22 1399/07/01
فروش انواع سرشاخه و کنده حاصل از هرس درختان سطح شهر بصورت درهم 1399/03/06 1399/03/19
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک با ارزش شهروندان (تفکیک از مبدا) 1398/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک با ارزش شهروندان ( تفکیک از مبدا ) مناطق 1،4،5 شهر 1398/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک با ارزش تفکیک از مبدا 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک با ارزش تفکیک از مبدا از سطح مناطق پنج گانه 1398/02/23 رجوع به آگهی
فروش لاستیک های مستعمل انواع خودرو 1397/02/03 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کامیون زباله کش 1395/03/29 1395/04/10
فروش یک دستگاه کامیون زباله کش 1394/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات جمع آوری پسماند خشک 1393/09/27 1393/10/06
صفحه 1 از 3