مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 10 عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس و 1 عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاه مکانیزه اتوبوس در سطح شه... 1396/09/04 رجوع به آگهی
واگذاری 2 باب غرفه شامل غذاخوری و لوازم یدک فروشی اتومبیل 1396/07/04 رجوع به آگهی
واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس و 2 عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاه مکانیزه اتوبوس در سطح شه... 1396/07/04 رجوع به آگهی
واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس و 2 عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاه مکانیزه اتوبوس در سطح شه... 1396/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری 2 باب غرفه شامل غذاخوری و لوازم یدک فروشی اتومبیل 1396/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس و 2 عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاه مکانیزه اتوبوس در سطح شه... 1396/05/04 رجوع به آگهی
واگذاری 2 باب غرفه شامب غذاخوری و لوازم یدک فروشی اتومبیل 1396/05/04 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس 1396/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس 1396/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس 1396/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6