مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل 1400/03/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل 1400/03/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره انتشارات دانشجویی 1399/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل 1399/09/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل 1399/05/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل 1399/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل 1399/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بوفه مجتمع دانشگاهی 1399/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل 1399/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل 1398/11/29 1398/12/12
مزایده اجاره انتشارات دانشجویی 1398/11/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره انتشارات دانشجویی 1398/11/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل بوفه 1398/11/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه ها 1398/11/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل های بوفه دانشجویی 1398/11/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بوفه های دانشجویی 1398/11/20 رجوع به آگهی
مزایده زمینی به مساحت 23177 مترمربع-با کاربری مسکونی جهت احداث شهرک ویلایی بصورت یکجا 1398/11/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره انتشارات دانشجویی 1398/10/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره انتشارات دانشجویی 1398/08/25 رجوع به آگهی
مزایده انتشارات دانشجویی و سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع دانشگاهی 1398/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6