کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7823946 مزایده اجاره محل خشکشویی استان تهران 1403/01/21 1403/02/04
7823057 مزایده اجاره محل خشکشوئی استان تهران 1403/01/21 1403/02/04
3957361 مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل استان تهران 1400/03/22 رجوع به آگهی
3957128 مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل استان تهران 1400/03/22 رجوع به آگهی
3533553 مزایده اجاره انتشارات دانشجویی استان تهران 1399/10/21 رجوع به آگهی
3466438 مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل استان تهران 1399/09/30 رجوع به آگهی
3027579 مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل استان تهران 1399/05/14 رجوع به آگهی
2914509 مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل استان تهران 1399/04/09 رجوع به آگهی
2914153 مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل استان تهران 1399/04/09 رجوع به آگهی
2769420 مزایده اجاره بوفه مجتمع دانشگاهی استان تهران 1399/02/06 رجوع به آگهی
2769419 مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل استان تهران 1399/02/06 رجوع به آگهی
2635214 مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل استان تهران 1398/11/29 1398/12/12
2626186 مزایده اجاره انتشارات دانشجویی استان تهران 1398/11/26 رجوع به آگهی
2626155 مزایده اجاره انتشارات دانشجویی استان تهران 1398/11/26 رجوع به آگهی
2607784 مزایده واگذاری محل بوفه استان تهران 1398/11/21 رجوع به آگهی
2607587 مزایده واگذاری بوفه ها استان تهران 1398/11/21 رجوع به آگهی
2602204 مزایده اجاره محل های بوفه دانشجویی استان تهران 1398/11/20 رجوع به آگهی
2602130 مزایده اجاره بوفه های دانشجویی استان تهران 1398/11/20 رجوع به آگهی
2554392 مزایده زمینی به مساحت 23177 مترمربع-با کاربری مسکونی جهت احداث شهرک ویلایی بصورت یکجا استان مازندران، استان تهران 1398/11/03 رجوع به آگهی
2480603 مزایده اجاره انتشارات دانشجویی استان تهران 1398/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6