مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب فضای اموزشی مدرسه و ... 1399/05/14 رجوع به آگهی
املاک تجاری 1399/04/30 1399/05/05
یک باب ملک تجاری- 1399/04/31 رجوع به آگهی
اجاره یک باب ملک تجاری 1399/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد هفت باب فضای آموزشی مازاد بر نیاز 1399/04/23 1399/04/29
یک باب فضای آموزشی (مدرسه) 1399/04/24 رجوع به آگهی
یک باب فضای آموزشی(مدرسه) 1399/04/24 رجوع به آگهی
یک باب فضای آموزشی (مدرسه) 1399/04/24 رجوع به آگهی
یک باب فضای آموزشی(مدرسه) 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب فضای آموزشی 1399/04/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6