مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ششدانگ 22 قطعه زمین 1401/02/25 1401/03/04
مزایده فروش سیم و کابل ضایعاتی خود را به وزن تقریبی 10 تن 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک ساختمان دو طبقه جهت استفاده به عنوان رستوران سنتی و فست فود 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 75 دستگاه خودرو سبک و سنگین (72 دستگاه سبک و 3 دستگاه سنگین) 1401/02/17 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 165 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 1401/02/17 1401/02/17
مزایده فروش ملک 1401/02/17 1401/02/22
مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو سبک و سنگین - تعداد یک باب ملک مسکونی 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 75 دستگاه خودرو سبک و (72 دستگاه سبک و 3 دستگاه سنگین) 1401/02/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودرو سبک و سنگین - یک باب ملک مسکونی 1401/02/12 1401/02/19
مزایده فروش خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت 1401/02/11 1401/02/19
مزایده فروش تعداد 132 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 37 دستگاه خودروی سبک و سنگین و یک باب منزل مسکونی 1401/02/11 1401/02/20
مزایده فروش تعداد 37 دستگاه خودروی سبک و سنگین و یک باب منزل مسکونی 1401/02/11 1401/02/19
مزایده فروش ملک 1401/02/10 1401/02/22
مزایده فروش تعداد 26 دستگاه خودرو سبک و 1 دستگاه موتور سیکلت 1401/01/29 1401/01/31
مزایده واگذاری اجاره مجموعه ی خدمات خودرویی 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو آردی - تعداد دو دستگاه موتور سیکلت 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1- تعداد یک دستگاه بی ام و 528i مدل 2014 2- تعداد دو باب ملک مسکونی ( 3 طبقه مسکونی و تجاری) 1400/12/19 1400/12/24
مزایده فروش تعداد یکدستگاه بی ام و 528 مدل 2014- تعداد دوباب ملک مسکونی 1400/12/18 1400/12/24
مزایده فروش تعداد 7 دستگاه خودرو 1400/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 71