مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک و اموال مازاد 1399/05/21 1399/06/03
مزایده املاک و اموال مازاد بانک کشاورزی: ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی-ششدانگ یک قطعه باغ-ششدانگ عرص... 1399/04/15 رجوع به آگهی
مزایده ملک:ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی-ششدانگ یک قطعه باغ-ششدانگ عرصه و اعیان واحد تولید خوراک دام... 1399/04/11 رجوع به آگهی
مزایده املاک و اموال مازاد بانک 1399/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری املاک مازاد خود (ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی - ششدانگ یک قطعه باغ - ششدانگ عرصه و اعیان... 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش املاک و اموال مازاد 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش املاک و اموال مازاد شامل : شش دانگ عرصه اعیان پلاک ثبتی 3370 فرعی از 13 اصلی به مساحت 310.2 مت... 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری املاک 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش املاک و اموال مازاد شامل شش دانگ عرصه اعیان پلاک ثبتی 3370 فرعی از 13 اصلی به مساحت 310.2 مترم... 1398/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ یک قطعه باغ .- آهن آلات شامل تیرآهن نمره -ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 8 فرعی .. 1397/11/18 1397/11/25
صفحه 1 از 2