مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره تبلیغات بیلبورد 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تبلیغات 1 عدد بیلبورد 1401/02/27 1401/03/04
مزایده اجاره تبلیغات 1 عدد بیلبورد 1401/02/20 1401/03/04
مزایده اجاره تبلیغات4عدد لایت باکس تبلیغاتی 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تبلیغات بیلبورد 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی شهر 1401/01/31 1401/02/15
مزایده اجاره 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی شهر 1401/01/24 1401/02/15
مزایده فروش زباله خشک سطح شهر 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش زباله خشک شهر 1401/01/21 1401/01/27
مزایده فروش زباله خشک شهر 1401/01/14 1401/01/27
مزایده تبلیغات پل هوایی 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تبلیغات بیلبورد 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تبلیغات پل هوایی- اجاره تبلیغات بیلبورد نزدیک پارک 1400/12/11 1400/12/14
مزایده فروش زباله خشک سطح شهر 1400/12/05 1400/12/09
مزایده فروش زباله خشک سطح شهر 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده - اجاره تبلیغات پل هوایی- - اجاره تبلیغات بیلبورد 1400/12/03 1400/12/14
مزایده واگذاری اجاره زباله خشک سطح شهر 1400/11/30 1400/12/09
مزایده اجاره تلویزیون شهری 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تلویزیون شهری 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تلویزیون شهری 1400/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6