کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8268386 مزایده اجاره بازار روز شهر استان گیلان 1403/05/03 1403/05/11
8247335 مزایده اجاره بازار روز دوشنبه و پنج شنبه شهر رودبار استان گیلان 1403/05/01 1403/05/11
8241658 مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی و لایت باکس تبلیغاتی استان گیلان 1403/04/31 1403/05/10
8216260 مزایده اجاره لایت باکس و بیلبورد شهر رودبار استان گیلان 1403/04/23 1403/04/27
8213074 مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی و لایت باکس تبلیغاتی استان گیلان 1403/04/21 1403/05/10
7954481 مزایده واگذاری اجاره یک عدد بیلبورد تبلیغاتی و اجاره یک عدد لایت باکس تبلیغاتی وسط استان گیلان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7954001 مزایده تمدید اجاره cng استان گیلان 1403/02/22 1403/02/23
7919285 مزایده اجاره بیلبورد و لایت باکس شهر استان گیلان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7652411 مزایده اجاره 4 عدد لایت باکس تبلیغاتی استان گیلان 1402/11/21 رجوع به آگهی
7596625 مزایده اجاره 4 عدد لایت باکس استان گیلان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7510482 مزایده پسماند شهری شهرداری استان گیلان 1402/10/16 رجوع به آگهی
7414729 مزایده اجاره یک باب سه دهنه مغازه استان گیلان 1402/09/18 رجوع به آگهی
7272600 مزایده اجاره 4 عدد لایت باکس استان گیلان 1402/08/15 رجوع به آگهی
7236295 مزایده اجاره پارکینگ استان گیلان 1402/08/04 1402/08/08
7221519 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ عمومی شهر استان گیلان 1402/08/01 1402/08/08
7213319 مزایده اجاره پارکینگ عمومی استان گیلان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7111079 مزایده اجاره سالن بمساحت حدود 200 متر واقع در زیرزمین نمازخانه بین راهی استان گیلان 1402/07/09 رجوع به آگهی
7110993 مزایده فروش زباله خشک سطح شهر استان گیلان 1402/07/09 1402/07/08
7090285 مزایده اجاره سالن بمساحت حدود 200 متر استان گیلان 1402/07/05 1402/07/08
7090083 مزایده فروش زباله خشک سطح شهر استان گیلان 1402/07/05 1402/07/08
صفحه 1 از 11