مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش صیفی جات به صورت مزرعه کاری 1397/11/01 1397/11/12
فروش صیفی جات به صورت مزرعه کاری 1397/10/22 1397/10/29
فروش وسائط نقلیه، ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم اسقاطی 1396/12/02 1396/12/12
فروش تعداد محدودی بز نر مولد داشتی نژاد مورسیا (اسپانیایی) 1396/10/30 رجوع به آگهی
فروش چوب مرکبات و سیاه ریشه 1396/10/30 1396/11/07
فروش تعداد محدودی بز نر مواد داشتی نژاد مورسیا (اسپانیایی) 1396/10/27 رجوع به آگهی
فروش حدود 80 هکتار از زمین های زراعی 1396/10/24 1396/11/07
واگذاری حدود 80 هکتار از زمین های زراعی خود جهت کشت صیفی حات مزارعه کاری به صورت آبیاری تحت فشار نوا... 1396/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری حدود 80 هکتار از زمین های زراعی خود جهت کشت صیفی جات (مزارعه کاری) به صورت آبیاری تحت فشار (... 1396/10/09 1396/10/20
واگذاری حدود 100 هکتار از زمین های زراعی جهت کشت صیفی جات 1395/10/26 1395/11/09
صفحه 1 از 4