مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش خودروهای فرسوده 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی متراژ ۸۷ مترمربع- 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای فرسوده 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فضای بازی پارک -زمین جهت استقرار کانکس گل فروشی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک ذیل - فضای بازی پارک - زمین جهت استقرار کانکس گل فروشی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک ذیل: فضای بازی پارک -زمین جهت استقرار کانکس گل فروشی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فضای بازی پارک - زمین جهت استقرار کانکس گل فروشی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک-زمین کشاورزی و آپارتمان مسکونی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مزایده - زمین کشاورزی متراژ ۱۰۲۰ مترمربع - زمین مسکونی متراژ ۱۹۲ مترمربع - زمین کشاورزی متراژ ۹۰۰ مترمربع و... 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک ـ کاربری تجاری ـ انبار 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک (کاربری تجاری - انبار ) 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/06/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک با کاربری: درمانی - تجاری - ورزشی 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماند غذایی و ضایعات و اجرای طرح تفکیک 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک (کاربری: درمانی - تجاری - ورزشی ) 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماند غذایی و ضایعات و اجرای طرح تفکیک از مبداء 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک (کاربری: درمانی - تجاری - ورزشی ) 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماند غذایی و ضایعات و اجرای طرح تفکیک از مبداء 1400/04/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7