مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده باغ 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تملیکی 1401/02/03 1401/02/21
مزایده فروش ملک دیپلمات 1401/01/31 1401/02/07
مزایده نوع مال : واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری / مساحت اعیان : 60.7 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری / مساحت اعیان : 73.7 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 99 / مساحت اعیان : 341.8 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1401/01/27 1401/02/07
مزایده فروش محمولات ذرت 1400/12/28 1400/12/28
مزایده فروش محمولات ذرت 1400/12/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ذرت 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش ذرت به مقدار 500/000 کیلو گرم جهت تولید الکل و مصرف 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش ذرت کشتی ترامپ لیدی به مقدار 146/590 کیلو گرم جهت تولید الکل و مصرف در کارخانجات الکل سازی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش محموله ذرت کشتی آکوالیدی 1400/12/02 1400/12/17
مزایده فروش محموله ذرت کشتی ترامپ لیدی 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش محموله ذرت کشتی مینوان دیگنیتی به مقدار 500/000 کیلوگرم 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/12/01 1400/12/09
مزایده نوع مال: واحد تجاری ـ مساحت عرصه: 21.22 ـ مساحت اعیان: 21.22 1400/11/28 1400/12/19
مزایده نوع مال: محل کارخانه و ماشین آلات مساحت عرصه: 128800.7 مساحت اعیان: 1559 1400/11/28 1400/12/19
مزایده نوع مال: زمین و مستحدثات ـ مساحت عرصه: 862.53 ـ مساحت اعیان: 370 1400/11/28 1400/12/19
مزایده نوع مال: زمین و مستحدثات مساحت عرصه: 4641.5 مساح اعیان: 455 1400/11/28 1400/12/19
صفحه 1 از 30