کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6877480 مزایده فروش املاک کاربری پارکینگ طبقاتی عمومی - ملک مسکونی - واحد تجاری استان تهران 1402/05/16 رجوع به آگهی
6854760 مزایده فروش املاک و مستغلات (زمین - آپارتمان کاربری مسکونی - واحد تجاری کاربری تجاری ) استان تهران 1402/05/09 رجوع به آگهی
5158410 مزایده فروش املاک و مستغلات - کاربری مسکونی تجاری - کاربری مسکونی آپارتمان - کاربری تجاری استان تهران 1401/02/17 رجوع به آگهی
5124436 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1401/02/07 رجوع به آگهی
4647284 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1400/09/29 رجوع به آگهی
4613105 مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری استان تهران 1400/09/21 رجوع به آگهی
4473457 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1400/08/16 رجوع به آگهی
4444429 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1400/08/09 رجوع به آگهی
4160831 مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری استان تهران 1400/05/04 رجوع به آگهی
4154634 مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری استان تهران 1400/04/31 رجوع به آگهی
4149142 مزایده واگذاری املاک مشروحه (کاربری تجاری و اداری ) استان تهران 1400/04/28 رجوع به آگهی
3658378 مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری استان تهران 1399/11/30 رجوع به آگهی
3610202 مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری استان تهران 1399/11/15 رجوع به آگهی
3440008 مزایده مجتمع ایستگاهی سازمان املاک و مستغلات با کاربری های مجتمع شامل ۵/۴/۵۰ متر مربع تجاری (خالص) و ۳۳۷۸۷ متر مربع انبار تجاری (خالص) استان تهران 1399/09/19 رجوع به آگهی
3430849 مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری استان تهران 1399/09/16 رجوع به آگهی
3428178 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1399/09/15 رجوع به آگهی
3415559 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1399/09/09 رجوع به آگهی
3293008 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1399/07/22 رجوع به آگهی
3287269 مزایده فروش املاک مستغلات شهرداری استان تهران 1399/07/20 رجوع به آگهی
3161850 مزایده فروش املاک و مستغلات - مجتمع های ایستگاهی مترو - زمین مسکونی - ساختمان مسکونی - ساختمان مسکونی/آموزشی - مجتمع تجاری استان مرکزی، استان تهران، استان قم 1399/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3