مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری راهبری واگن برگردان ها، انباشت و برداشت و اسکله های موجود و نوسازی، تعمیرات و نگهداری 1399/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری واگن برگردان ها, انباشت و برداشت و اسکله های موجود و نوسازی, تعمیرات و نگهداری تجهیزا... 1399/06/12 1399/06/22
آگهی مزایده واگذاری راهبری واگن برگردان ه 1399/05/07 رجوع به آگهی
راهبری واگن برگردان ها، انباشت و برداشت و اسکله های موجود و نوسازی، سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت 1399/05/05 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی 1398/12/14 1398/12/21
فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی 1398/12/12 1398/12/21
واگذاری بهره برداری از پایانه مکانیزه و تاسیسات، تخلیه، بارگیری و انتقال مواد فله معدنی تعمیرات و نو... 1398/09/19 1398/09/25
واگذاری بهره برداری از پایانه مکانیزه و تاسیسات، تخلیه، بارگیری و انتقال مواد فله معدنی تعمیرات و نو... 1398/09/17 1398/09/25
واگذاری بهره برداری از پایانه مکانیزه و تاسیسات، تخلیه، بارگیری و انتقال مواد فله معدنی تعمیرات و نو... 1398/07/22 رجوع به آگهی
بهره برداری از پایانه مکانیزه و تاسیسات، تخلیه، بارگیری و انتقال مواد فله معدنی تعمیرات و نوسازی و ت... 1398/07/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5