مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری : ـ قطعه شماره هشت مساحت 153 مترمربع ـ قطعه شماره نه مساحت 89 مترمر... 1398/08/14 1398/08/25
فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری : ـ قطعه شماره هشت مساحت 153 مترمربع ـ قطعه شماره نه مساحت 89 متر... 1398/08/06 1398/08/11
زمین تجاری مساحت عرصه 47.7 -زمین تجاری مساحت عرصه 47.40 -زمین تجاری مساحت عرصه 59.40 و... 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/07/11 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین با کاربری تجاری (قطعه شماره 8 مساحت 153 مترمربع - قطعه شماره 9 مساحت 89 مترمربع -... 1398/07/03 1398/07/23
فروش کامیونت آمیکو 1397/11/15 رجوع به آگهی
فروش خودروی مستعمل - کامیونت آمیکو 1397/11/10 رجوع به آگهی
فروش 7 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/10/12 رجوع به آگهی
فروش 7 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/10/04 رجوع به آگهی
فروش 7 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/09/14 1397/09/26
صفحه 1 از 2