مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده - ساختمان - کاربری اداری - مساحت 1541/05 - مساحت اعیان 116 و... 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 واحد ملک کاربری زراعی - مسکونی- پارک فضای سبز- اداری ... 1400/11/17 1400/11/23
مزایده فروش 6 واحد ملک 1400/11/16 1400/11/23
مزایده فروش ضایعات آلومینیوم و ضایعات آهن آلات 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 200 تن ضایعات آلومینیوم و حدود 400 تن ضایعات آهن آلات 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۲۰۰ تن ضایعات آلومینیوم و حدود ۴۰۰تن ضایعات آهن آلات 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 عدد کانتینر ضایعاتی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تقریبا حدود ۷۰ تن ضایعات آهن آلات سبک و سنگین و سایر ضایعات فلزی شامل ضایعات آلومینیومی (حدود ۷۰۰ کیلو) ، باطری ضایعاتی (حدود ۵۷۰۰ آمپر) ، ورق گالوانیزه مستعمل (حدود ۸۰۰۰ کیلو) و پالت فلزی 1400/10/18 1400/10/23
مزایده فروش ۵ عدد کانتینر ضایعاتی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 70 تن ضایعات آهن آلات سبک و سنگین و سایر ضایعات فلزی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش ورق فولاد گالوانیزه مستعمل و حدود 12 تن سایر ضایعات فلزی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات سبک و سنگین و سایر ضایعات فلزی شامل ضایعات آلومینیومی، باطری ضایعاتی ، ورق گالوانیزه مستعمل و پالت فلزی 1400/10/07 1400/10/14
مزایده فروش ضایعات آهن آلات، سبک و سنگین و سایر ضایعات فلزی 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 عدد کانتینر ضایعاتی 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 عدد کانتینر ضایعاتی 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش تقریبا حدود ۷۰ تن ضایعات آهن آلات 1400/09/27 1400/10/02
مزایده فروش ورق فولاد گالوانیزه مستعمل و سایر ضایعات فلزی 1400/09/10 1400/09/17
مزایده فروش حدود 70 تن ورق فولاد گالوانیزه مستعمل و حدود 12 تن سایر ضایعات فلزی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و آلومینیوم 1400/04/22 1400/04/29
مزایده فروش لرد روغن خام 1400/04/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11