مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یازده قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری زمین شهرداری جهت احداث کارگاه تولیدی محصولات بتنی 1399/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری زمین شهرداری جهت احداث کارگاه تولیدی محصولات بتنی به صورت اجاره ماهیانه 1399/06/30 رجوع به آگهی
فروش سیزده قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش سیزده قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/06/10 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی - فروش 4 باب مغازه - فروش 16 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/03/07 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی - 4 باب مغازه - 16 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/03/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی ـ فروش چهار باب مغازه ـ فروش شانزده قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/03/01 رجوع به آگهی
فروش املاک-فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی- 4 باب مغازه - فروش 16 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/02/16 رجوع به آگهی
فروش املاک - فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی - 4 باب مغازه - 16 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6