کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7662839 مزایده واگذاری وصول عوارض هفته بازار استان آذربایجان شرقی 1402/11/24 رجوع به آگهی
7651918 مزایده اجاره هفته بازار استان آذربایجان شرقی 1402/11/21 رجوع به آگهی
7643612 مزایده واگذاری وصول عوارض هفته بازار استان آذربایجان شرقی 1402/11/17 رجوع به آگهی
7473140 مزایده واگذاری وصول عوارض هفته بازار استان آذربایجان شرقی 1402/10/05 رجوع به آگهی
7454274 مزایده واگذاری وصول عوارض هفته بازار خصوصی استان آذربایجان شرقی 1402/09/29 رجوع به آگهی
7451047 مزایده اجاره هفته بازار استان آذربایجان شرقی 1402/09/29 رجوع به آگهی
7400549 مزایده واگذاری کانکس هفته بازار استان آذربایجان غربی 1402/09/13 رجوع به آگهی
6143081 مزایده فروش قطعه زمین شماره یک از قطعات تفکیکی طهماسبی با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/10/24 رجوع به آگهی
6137405 مزایده زمین مسکونی مساحت 280.36 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/10/21 رجوع به آگهی
6119357 مزایده فروش قطعه زمین شماره یک از قطعات تفکیکی طهماسبی با کاربری مسکونی به مساحت حدودا 280/36 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/10/17 رجوع به آگهی
6007674 مزایده فروش دوقطعه زمین کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/09/13 رجوع به آگهی
5996526 مزایده زمین مسکونی به مساحت 280.36 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/09/08 رجوع به آگهی
5985199 مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی و تجاری استان آذربایجان شرقی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5595249 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1401/05/27 رجوع به آگهی
5585218 مزایده زمین کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/05/24 رجوع به آگهی
5571328 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1401/05/20 رجوع به آگهی
5473882 مزایده واگذاری رستوران ساحلی استان آذربایجان غربی 1401/04/20 رجوع به آگهی
5471512 مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی 1401/04/20 رجوع به آگهی
5443141 مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 292.67 ـ نوع مال : زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 40.95 ـ نوع مال : زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 32.37 استان آذربایجان شرقی 1401/04/15 رجوع به آگهی
5441176 مزایده فروش ضایعات آهن و پلاستیک شهرداری استان آذربایجان شرقی 1401/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6