کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8160374 مزایده ساختمان قدیمی و فرسوده مدرسه قائم آل محمد شرف آباد جهت فعالیت مدرسه غیردولتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/04/10 1403/04/11
8128585 مزایده فضای مازادمدرسه علم وادب استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/04/02 1403/04/07
8128514 مزایده فضای مازادمدرسه پسرانه رازی شهرک امام حسین -آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/04/02 1403/04/07
8128452 مزایده فضای مازادمدرسه پسرانه سلمان فارسی سرآبتاوه استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/04/02 1403/04/07
8128449 مزایده فضای مازادمدرسه دخترانه سلمان فارسی سرآبتاوه - ارائه اصل ضمانت نامه بانکی000/000/50ریال استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/04/02 1403/04/07
8128447 مزایده فضای مازادمدرسه قدس تلخسروجهت کودکستان استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/04/02 1403/04/07
8128446 مزایده فضای مازادمدرسه پسرانه شهیدسلیمانی چنارستان جهت کودکستان - ارائه اصل ضمانت بانکی000/000/50 ریال استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/04/02 1403/04/07
8128444 مزایده فضای مازادمدرسه شهیدهاشمی نژادشرف آباد استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/04/02 1403/04/07
8128442 مزایده فضای مازاد مدرسه مردانی علی آبادجهت کودکستان استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/04/02 1403/04/07
8128440 مزایده فضای مازادمدرسه شهیدسیاوش جوبلکو - ارائه ضمانت نامه بانکی000/000/50ریال استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/04/02 1403/04/07
8086074 مزایده فضای مازاد مدرسه پسرانه علم و ادب جهت فعالیت کودکستان - آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
8086073 مزایده فضای مازاد مدرسه پسرانه شهید ولی پور بلهزار جهت فعالیت کودکستان - آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
8086072 مزایده فضای مازاد مدرسه دخترانه شهید صدیقی نژاد بلهزار جهت فعالیت کودکستان -آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
8086071 مزایده فضای مازاد مدرسه پسرانه مردانی علی آباد جهت فعالیت کودکستان - آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
8086070 مزایده فضای مازاد مدرسه پسرانه شهید سلیمانی چنارستان جهت فعالیت کودکستان - آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
8086069 مزایده فضای مازاد یک اتاق از مدرسه دخترانه 17 شهریور جهت فعالیت کودکستان -آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
8086068 مزایده فضای مازاد مدرسه دخترانه حضرت رقیه شهرک امام علی جهت فعالیت کودکستان - آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
8086067 مزایده فضای مازاد مدرسه دخترانه شهید دباغیان جهت فعالیت کودکستان - آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
8086066 مزایده فضای مازاد مدرسه پسرانه شهید افتخاری جهت فعالیت کودکستان - آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
8086064 مزایده فضای مازاد مدرسه شهیدسیاوش جو بلکو جهت فعالیت کودکستان - آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6