کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8213375 مزایده فروش زمین ها استان اردبیل 1403/04/21 1403/04/24
8213373 مزایده فروش زمینهای بغل دادگستری (نوبت دوم) استان اردبیل 1403/04/21 1403/04/24
8213370 مزایده فروش زمینهای بغل دادگستری (نوبت دوم) استان اردبیل 1403/04/21 1403/04/24
8213368 مزایده فروش زمینهای بغل دادگستری استان اردبیل 1403/04/21 1403/04/24
8120295 مزایده میدان دواب نوبت دوم استان اردبیل 1403/03/30 1403/03/31
8114832 مزایده فروش 4 قطعه از قطعات تفکیکی استان اردبیل 1403/03/29 رجوع به آگهی
8114446 مزایده فروش زمینهای بغل ثبت احوال-زمین مسکونی استان اردبیل 1403/03/29 1403/04/06
8114439 مزایده فروش زمینهای بغل ثبت احوال استان اردبیل 1403/03/29 1403/04/06
8114434 مزایده فروش زمینهای بغل ثبت احوال کاربری مسکونی استان اردبیل 1403/03/29 1403/04/06
8114433 مزایده فروش زمینهای بغل ثبت احوال نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان اردبیل 1403/03/29 1403/04/06
8056530 مزایده استخر استان اردبیل 1403/03/13 1403/03/19
8051731 مزایده فروش ملک به مساحت 27.14 مترمربع استان اردبیل 1403/03/12 رجوع به آگهی
8051501 مزایده اجاره میدان استان اردبیل 1403/03/12 1403/03/17
8051434 مزایده اجاره استخر استان اردبیل 1403/03/12 1403/03/17
8050080 مزایده آگهی اجاره میدان دواب استان اردبیل 1403/03/12 1403/03/17
8050017 مزایده زمین مسکونی استان اردبیل 1403/03/12 1403/03/17
7982766 مزایده زمین بغل ترمینال استان اردبیل 1403/02/29 1403/02/29
7731440 مزایده فروش کامیون آریا استان اردبیل 1402/12/09 رجوع به آگهی
7648229 مزایده فروش کامیون کمپرسی آریا سفید روغنی 19 تن مدل 1392 استان اردبیل 1402/11/18 رجوع به آگهی
7648217 مزایده واگذاری طراحی و ساخت و نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی محیطی استان اردبیل 1402/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11