مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک ساله غرفه های میوه و تره بار 1399/07/05 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین شامل - قطعه شماره 4 به مساحت 173 متر مربع - یک قطعه زمین به مساحت 148/82 متر مربع 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین شامل - قطعه شماره 4 به مساحت 173 متر مربع - یک قطعه زمین به مساحت 148/82 متر مربع 1399/05/16 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین 1399/05/02 رجوع به آگهی
چهار قطعه زمین به شرح ذیل - قطعه شماره 10 به مساحت 119 متر مربع - قطعه شماره 8 به مساحت 200/10 متر... 1399/04/17 رجوع به آگهی
فروش بیل بکهو لودر کشویی مدل ۹۴ سیستم ایرکاندیشن sp220i - 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه بیل بکهو لودر کشویی سنو پارس SP220I مازاد بر نیاز خود 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه بیل بکهو لودر کشویی 1399/02/09 رجوع به آگهی
فروش چهار دهنه مغازه 1399/02/09 رجوع به آگهی
فروش پنج دهنه مغازه واقع در ضلع شرقی پارک 1399/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7