مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش قطعه 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه های شماره 5 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه های شماره ۵ و ۶ واقع در ورودی جایگاه پمپ بنزین 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده مغازه سرقفلی 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان و مغازه 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان و مغازه 1400/11/16 1400/11/28
مزایده فروش مغازه های شماره ۵ و ۶ 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی یک باب مغازه 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین تجاری 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه ۲۴ از قطعات تفکیکی به مساحت ۱۸۴ مترمربع 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و لوازم اسقاطی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه ۲۴ از قطعات تفکیکی به مساحت ۱۸۴ مترمربع 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره 11 باب غرفه میوه و تره بار 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه ۲۴ از قطعات تفکیکی به مساحت ۱۸۴ مترمربع 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه ۲۴ از قطعات تفکیکی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 11 باب غرفه میوه و تره بار 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه ۲۴ از قطعات تفکیکی به مساحت ۱۸۴ متر مربع 1400/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6