مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 22 دستگاه اتاق مکانیزه حمل زباله 9 مترمکعبی ساخته شده با ورقه ST52 با جک و سایر متعلقات م... 1398/11/02 1398/11/13
فروش تعداد 22 دستگاه اتاق مکانیزه حمل زباله 9 مترمکعبی ساخته شده با ورقه ST52 با جک و سایر متعلقات م... 1398/10/04 1398/10/14
فروش 22 اطاق مکانیزه جمع آوری زباله 1398/09/17 رجوع به آگهی
فروش تعداد 22 دستگاه اتاق مکانیزه حمل زباله 9 مترمکعبی ساخته شده با ورقه ST52 با جک و سایر متعلقات م... 1398/09/13 1398/09/24
تعداد 75 دستگاه خودرو (اسکانیا کشنده، ولوو N10 و N12 کمپرسی، بادسان، وانت پیکان، وانت مزدا تک و دو ک... 1398/07/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد 66 دستگاه خودرو ( اسکانیا کشنده، ولوو N10 کمپرسی، بادسان، وانت پیکان، وانت مزدا دو کابین،... 1398/03/04 رجوع به آگهی
فروش تعداد 66 دستگاه خودروی سنگین اسکانیا - قابل شماره گذاری و مازاد بر نیاز 1394/11/24 1394/12/03
فروش تعداد 25 دستگاه خودروی سنگین (اسکانیا) قابل شماره گذاری مازاد بر نیاز 1394/11/05 1394/11/14
فروش تعداد 77 دستگاه خودروی سنگین (اسکانیا) قابل شماره گذاری 1394/11/03 1394/11/12
فروش قطعات خودروهای(پیکان . نیسان . پاترول و لندرور) و ... 1394/09/23 1394/09/30
صفحه 1 از 8