کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8212998 مزایده واگذاری بوفه اغذیه باغ بانوان برای مدت یکسال استان البرز 1403/04/21 1403/04/31
8180089 مزایده واگذاری حق انتفاع کل غرفه های بازارچه جهت بهره برداری به صورت درمانگاه شبانه روز استان البرز 1403/04/13 1403/04/17
8160309 مزایده غرفه های تجاری پارک ملت استان البرز 1403/04/10 1403/04/12
8160301 مزایده حق انتفاع پارکینگ عمومی استان البرز 1403/04/10 رجوع به آگهی
8148952 مزایده واگذاری حق انتفاع کل غرفه های بازارچه جهت بهره برداری به صورت درمانگاه شبانه روز استان البرز 1403/04/06 1403/04/17
8136312 مزایده واگذاری پارکینگ عمومی استان البرز 1403/04/03 رجوع به آگهی
8128873 مزایده واگذاری بوفه اغذیه استان البرز 1403/04/02 1403/04/06
8104127 مزایده واگذاری بوفه اغذیه باغ استان البرز 1403/03/26 1403/04/06
7201658 مزایده قطع و جمع آوری درختان خشک و فرسوده نیمه خشک ، خطرساز ، خسارت زا ، مزاحم سطح شهر استان البرز 1402/07/24 1402/07/26
7167679 مزایده آگهی مزایده عمومی قطع و جمع آوری درختان خشک نیمه خشک خطر ساز ، مزاحم و فرسوده در سطح شهر استان البرز 1402/07/17 1402/07/26
7094943 مزایده اجاره 38 هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز 1402/07/06 رجوع به آگهی
7087329 مزایده اجاره غرغه های پارک استان البرز 1402/07/04 رجوع به آگهی
7058667 مزایده اجاره علوفه اراضی باغات استان البرز 1402/06/28 رجوع به آگهی
7008003 مزایده 3 ردیف مزایده اجاره 38 هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز 1402/06/14 رجوع به آگهی
6928364 مزایده اجاره قطع و جمع آوری درختان خشک ، نیمه خشک ، خطر ساز ، مزاحم و فرسوده در سطح شهر استان البرز 1402/05/29 رجوع به آگهی
6854032 مزایده قطع و جمع آوری درختان خشک، نیمه خشک، خطرساز ، مزاحم و فرسوده در سطح شهر استان البرز 1402/05/09 1402/05/11
6838443 مزایده قطع و جمع آوری درختان خشک، نیمه خشک، خطرساز ، مزاحم و فرسوده در سطح شهر استان البرز 1402/05/03 1402/05/11
6832471 مزایده اجاره قطع و جمع آوری درختان خشک استان البرز 1402/05/02 رجوع به آگهی
6827982 مزایده واگذاری بوفه اغذیه باغ بانوان استان البرز 1402/05/01 1402/05/03
6802050 مزایده اجاره بوفه اغذیه باغ بانوان استان البرز 1402/04/25 1402/05/03
صفحه 1 از 19