مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره 150 مترمربع زمین 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره 150 مترمربع زمین 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین به متراژ 150 مترمربع 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین به متراژ ۱۵۰ مترمربع 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه خشک سطح شهر و باغات 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه خشک سطح شهر و باغات 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی کشاورزی 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی کشاورزی 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه خشک سطح شهر و باغات 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تا قلع و فروش چوب درختان خشک و نیمه خشک سطح شهر و باغات 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه خشک سطح شهر و باغات 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی کشاورزی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه خشک سطح شهر و باغات خود 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی کشاورزی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی کشاورزی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه های بازار روز 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی کشاورزی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی کشاورزی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 750 مترمربع زمین جهت تولید و فروش گل و گیاه 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه های بازار روز 1400/07/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15