مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره زمین جهت پارکینگ 1401/01/21 1401/01/23
مزایده اجاره املاک تحت تصدی اداره 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تحت تصدی اداره 1400/11/04 1400/11/03
مزایده ساختمان با کاربری مسکونی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری آموزشی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان با کاربری مسکونی با مساحت عرصه 278.5 و مساحت اعیان 126.3 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات کشاورزی هنرستان واجاره خانه معلم 1400/07/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات کشاورزی ذرت علوفه ای 1400/06/31 1400/07/20
مزایده فروش محصولات کشاورزی جو دیم 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان قدیمی خانه معلم 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مرکز بینایی سنجی 1400/06/08 1400/06/24
مزایده اجاره مرکز رادیولوژی 1400/06/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان به صورت صدور سند ۱۳۸۶ ۱۳ الف ۴۱۸ 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای اسقاطی 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو وانت مزدا 89 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1386 بصورت صدور سند 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده تخریب و فروش مصالح حاصل از تخریب, ساختمان دارالقرآن 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده تخریب و فروش مصالح حاصل از تخریب, ساختمان 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/03/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/03/12 1400/03/17
صفحه 1 از 6