مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاطی 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره 1399/05/07 1399/05/08
واگذاری محل خدمات تایپ و تکثیر 1399/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری واحد بهداشت دهان و دندان 1399/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری واحد بهداشت دهان و دندان 1399/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری محل خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره 1399/04/07 رجوع به آگهی
واگذاری واحد بهداشت دهان و دندان 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری محل خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه 1399/03/21 1399/03/31
اجاره محل واحد دهان و دندان 1399/03/11 رجوع به آگهی
واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان 1399/02/25 1399/02/27
صفحه 1 از 5