کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8186776 مزایده استعلام واگذاری محل واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت محکم کاربه صورت اجاره بها استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/20
8087274 مزایده تجدیداستعلام واگذاری واحددندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت امیرحمزه بصورت اجاره بها ماهیانه استان اصفهان 1403/03/22 1403/03/27
8050075 مزایده استعلام واگذاری اتاق پزشک،تزریقات وپانسمان مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی مهربد بهارستان بصورت اج استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/17
7817723 مزایده واگذاری دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت استان آذربایجان شرقی 1403/01/20 1403/01/28
7779187 مزایده اجاره محل ارائه خدمات روان پزشکی با عنوان اتاق روانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت استان اصفهان 1402/12/23 رجوع به آگهی
7592600 مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی مرکزخدمات جامع سلامت استان اصفهان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7447817 مزایده واگذاری محل غرفه مواد غذایی استان اصفهان 1402/09/28 رجوع به آگهی
7274932 مزایده واگذاری محل غرفه مواد غذایی استان اصفهان 1402/08/15 رجوع به آگهی
6968646 مزایده اجاره محل واحد دهان و دندان مرکز خدمات جامع سلامت استان اصفهان 1402/06/06 رجوع به آگهی
6859969 مزایده اجاره محل غربالگری شنوایی سنجی نوزادان و شیرخواران استان اصفهان 1402/05/10 رجوع به آگهی
6762376 مزایده واگذاری اجاره واحد غربالگری شنوایی سنجی نوزادان و شیرخواران مرکزخدمات جامع استان اصفهان 1402/04/14 رجوع به آگهی
6683461 مزایده اجاره محل دندانپزشکی استان اصفهان 1402/03/28 رجوع به آگهی
6582582 مزایده واگذاری دندانپزشکی به صورت اجاره بها استان اصفهان 1402/03/03 رجوع به آگهی
6509549 مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع استان اصفهان 1402/02/14 رجوع به آگهی
6288933 مزایده واگذاری محل تست روانشناختی به صورت اجاره بها استان اصفهان 1401/11/26 رجوع به آگهی
5961053 مزایده واگذاری محل انجام تست روانشناختی استان اصفهان 1401/08/28 رجوع به آگهی
5907636 مزایده واگذاری اجاره واحد دندانپزشکی استان اصفهان 1401/08/11 رجوع به آگهی
5658170 مزایده واگذاری دندان پزشکی مرکز خدمات جامع سلامت استان اصفهان 1401/06/14 رجوع به آگهی
5657988 مزایده واگذاری دندان پزشکی استان اصفهان 1401/06/14 رجوع به آگهی
5156419 مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی استان اصفهان 1401/02/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4