مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری های تجاری و مسکونی 1399/06/04 رجوع به آگهی
زمین کاربری مسکونی عرصه 194.55 مترمربع 1399/06/03 1399/06/15
فروش تعداد7 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی : - شماره قطعه ۶- مساحت ۱۸۰ مترمربع - کاربری مسکونی -... 1399/05/20 رجوع به آگهی
- نوع کاربری مسکونی - مساحت عرصه 194/55 - نوع کاربری مسکونی - مساحت عرصه 200 و... 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/03/26 رجوع به آگهی
فروش تعداد ۹ قطعه زمین با کاربری های تجاری و مسکونی 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری مسکونی مساحت عرصه 183.30 مترمربع 1398/12/12 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 90 مترمربع به ابعاد 10 در 9 باکاربری تجاری 1397/12/12 رجوع به آگهی
فروش 4 قطعه زمین هرکدام به مساحت 180 مترمربع 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش 4 قطعه زمین 1397/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2