مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مازاد بر نیاز با کاربری مسکونی- مسکونی/ویلایی 1399/05/23 1399/06/03
فروش املاک با کاربری مسکونی - مسکونی/ویلایی 1399/04/09 1399/04/19
مزایده املاک: کاربری مسکونی و عرصه 261/26 و مساحت اعیانی 725 مسکونی ویلایی با مساحت عرصه 249/61 و اع... 1399/03/07 رجوع به آگهی
مزایده املاک: کاربری مسکونی و عرصه 261/26 و مساحت اعیانی 725 مسکونی ویلایی با مساحت عرصه 249/61 و اع... 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری مسکونی 1398/12/19 1398/12/26
فروش املاک مازاد بر نیاز : پلاک ثبتی 416.2006 کاربری مسکونی مساحت عرصه 261.26 مساحت اعیان 725 مترمرب... 1398/11/21 1398/12/03
فروش املاک مازاد بر نیاز - کاربری مرغداری -پرورش مرغ گوشتی- مساحت عرصه 4000مترمربع- مساحت اعیانی 351... 1398/11/02 1398/11/14
فروش املاک مازاد بر نیاز خود کاربری تولید قارچ خوراکی مساحت عرصه 6000 مترمربع مساحت اعیانی 1927/97 م... 1398/10/11 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز - کاربری تولید قارچ خوراکی ـ مساحت عرصه 6000 مترمربع ـ اعیان 1927.97 مترمرب... 1398/09/12 1398/09/23
فروش املاک مازاد بر نیاز - کاربری تولید قارچ خوراکی ـ مساحت عرصه 6000 مترمربع ـ اعیان 1927.97 مترمرب... 1398/09/11 1398/09/21
صفحه 1 از 3