مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
آهن آلات ضایعات حدودا 25 تن - کانالهای کولر گالوانیزه حدودا 10 تن - آلومینیوم شامل سیم های برق و.. ح... 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری سالن ورزشی 1399/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری سالن ورزشی 1399/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری سالن ورزشی (غیر فوتسالی) 1399/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری زمین چمن طبیعی استادیوم 1399/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری سالن ورزشی 1399/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری سالن ورزشی (غیر فوتسالی) 1399/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری رستوران و هتل آپارتمان 1398/07/22 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری رستوران و هتل آپارتمان 1398/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری ساختمان رستوران و هتل آپارتمان 1398/07/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3