مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زمین ، کاربری انباری، سطح کل زمین 40001.96 ـ زمین ، کاربری انباری، اعیان 126 1399/05/09 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین 1399/05/08 1399/05/12
فروش دو قطعه زمین به مساحت تقریبی 95553/35 و 40001/16 مترمربع 1399/05/07 1399/05/12
واگذاری اجاره دو باب سالن ورزشی 1399/04/11 1399/04/15
اجاره دو باب سالن ورزشی 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره دو باب سالن ورزشی 1399/04/10 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین در شهرستان به مساحت تقریبی 95553/35 و 40001/16 مترمربع 1399/02/17 1399/02/21
فروش زمین با کاربری انباری با اعیان 138 1399/02/16 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین در شهرستان جلفا به مساحت تقریبی 95553/35 و 40001/16 مترمربع 1399/02/16 1399/02/21
فروش دو قطعه زمین در شهرستان جلفا به مساحت تقریبی 95553/35 و 40001/16 مترمربع 1398/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6