کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8091838 مزایده اجرایی فعالیت های گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی و پیرامون آنها استان اردبیل 1403/03/22 1403/04/02
8085995 مزایده اجاره مخزن و اراضی پیرامون سد عنبران نمین، جهت انجام فعالیت های گردشگری حداکثر برای مدت 20 سال استان اردبیل 1403/03/21 1403/04/02
8062870 مزایده اجاره اراضی پیرامون کانال جهت انجام فعالیت های تفریحی و پرورش ماهی و گردشگری استان اردبیل 1403/03/16 1403/03/21
8056945 مزایده اجاره اراضی پیرامون کانال جهت انجام فعالیت های تفریحی و پرورش ماهی و گردشگری استان اردبیل 1403/03/13 1403/03/21
7922712 مزایده مستغلات استان اردبیل 1403/02/16 رجوع به آگهی
7922710 مزایده واگذاری مستغلات استان اردبیل 1403/02/16 رجوع به آگهی
7903248 مزایده واگذاری اجاره مخزن و اراضی پیرامون سد استان اردبیل 1403/02/10 1403/02/19
7892949 مزایده واگذاری اجاره مخزن و اراضی پیرامون سد استان اردبیل 1403/02/08 1403/02/19
7892760 مزایده واگذاری به صورت اجاره مخزن و اراضی سد و دریاچه استان اردبیل 1403/02/08 1403/02/19
7890233 مزایده مخزن و اراضی در اختیار پیرامون سدها جهت انجام فعالیتهای تفریحی گردشگری استان اردبیل 1403/02/06 رجوع به آگهی
7785101 مزایده اجاره آبگرم استان اردبیل 1402/12/26 رجوع به آگهی
7590281 مزایده ساماندهی رودخانه استان اردبیل 1402/11/07 رجوع به آگهی
7529100 مزایده واگذاری اجاره یک ساله بهره برداری از آبهای معدنی استان اردبیل 1402/10/20 رجوع به آگهی
7523743 مزایده واگذاری اجاره یک ساله بهره برداری از آبهای معدنی استان اردبیل 1402/10/19 رجوع به آگهی
7521855 مزایده اجاره بهره برداری از آبهای معدنی استان اردبیل 1402/10/18 رجوع به آگهی
7397461 مزایده واگذاری آبگرم به منظور اجرای طرحهای گردشگری در قالب اجاره استان اردبیل 1402/09/12 رجوع به آگهی
7372401 مزایده اجاره آبگرم به منظور اجرای طرح های گردشگری استان اردبیل 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371322 مزایده اجاره 90 هکتار زمین مزروعی جهت کشت محصولات زراعی. استان اردبیل 1402/09/05 رجوع به آگهی
7362942 مزایده اجاره 90 هکتار زمین مزروعی کمپ استان اردبیل 1402/09/02 رجوع به آگهی
7310613 مزایده واگذاری آبگرم ژنرال به منظور اجرای طرحهای گردشگری در قالب اجاره استان اردبیل 1402/08/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14