مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل ها به افراد حقوقی واجد شرایط جهت فعالیت تبلیغاتی 1392/02/08 1392/02/19
واگذاری یک عدد تابلو واقع در زیرگذر 1391/01/22 1391/02/03
واگذاری یک عدد تابلو واقع در زیرگذر 1391/01/15 1391/02/03
واگذاری یک عدد تابلو تبلیغاتی دو وجهی 1390/12/01 1390/12/14
واگذاری یک عدد تابلو تبلیغاتی دو وجهی 1390/11/26 1390/12/14
واگذاری یک عدد تابلو تبلیغاتی دو وجهی واقع در پایانه 1390/11/24 1390/12/14
واگذاری سایبان واقع در پارک جهت فعالیت تبلیغاتی 1390/08/19 1390/09/09
واگذاری پیشانی دو طرف زیر گذرجهت فعالیت تبلیغاتی 1390/08/17 1390/08/29
واگذاری پیشانی دو طرف زیر گذرجهت فعالیت تبلیغاتی 1390/08/08 1390/08/29
واگذاری 11 پایه سایبان واقع در پارک 1390/07/20 1390/08/07
صفحه 1 از 3