مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ۳ فقره از املاک مازاد با کاربری دامداری (مرغداری) - صنعتی - تجاری - مسکونی 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش ۳ فقره از املاک مازاد 1399/06/15 رجوع به آگهی
زمین و مستحدثات، کاربری زراعی، کاربری صنعتی 1399/05/16 رجوع به آگهی
فروش: زمین و مستحدثات تجاری ـ ساختمان تجاری 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش 4 فقره از املاک مازاد خود : زمین و ساختمان متصرف دار کاربری تجاری مساحت عرصه 688 اعیان 287 مترم... 1398/12/12 رجوع به آگهی
فروش زمین و مستحدثات با کاربری تجاری - عرصه 189.5 - اعیان 296.31 و .... 1398/10/14 رجوع به آگهی
زمین و سوله ـ کاربری صنعتی ـ عرصه 5753.85 - اعیان 2591.75 1398/10/14 رجوع به آگهی
زمین و سوله کاربری صنعتی مساحت عرصه 5753.85 و اعیان 2591.75 و زمین و سوله کاربری صنعتی عرصه 2000 و ا... 1398/09/11 1398/09/23
فروش زمین و سوله کاربری صنعتی مساحت عرصه 2000 مساحت اعیان 708 - زمین و مستحذثاث کاربری صنعتی مساحت ع... 1398/08/14 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد خود شامل زمین و ساختمان (تخلیه) کاربری صنعتی مساحت عرصه 2000 مساحت اعیان 708 مترمرب... 1398/08/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3