مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سه قطعه ملک با کاربری مسکونی 1399/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری سه قطعه ملک با کاربری مسکونی 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری 3 قطعه ملک با کاربری مسکونی 1399/04/03 1399/04/10
فروش 3 قطعه ملک با کاربری مسکونی 1399/03/27 1399/04/10
فروش 4 قلعه ملک با کاربری مسکونی و تجاری 1398/12/15 1398/12/17
فروش 4 قلعه ملک با کاربری مسکونی و تجاری 1398/12/08 1398/12/17
واگذاری اجاره عواید حاصل از هفته بازار 1398/08/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره عواید حاصل از هفته بازار 1398/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری 4 قطعه ملک با کاربری تجاری 1398/02/11 رجوع به آگهی
واگذاری 4 قطعه ملک با کاربری تجاری 1398/02/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6