کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8145899 مزایده فروش ضایعات استان تهران، استان هرمزگان 1403/04/06 1403/04/16
8145895 مزایده فروش اقلام اندازه گیری موجود در انبار نخ استان تهران 1403/04/06 1403/04/16
8052206 مزایده اجاره شناور تدارکاتی استان تهران، استان هرمزگان 1403/03/12 رجوع به آگهی
8047584 مزایده اجاره شناور تدارکاتی استان تهران، استان هرمزگان 1403/03/10 رجوع به آگهی
7968026 مزایده اجاره شناور تدارکاتی استان هرمزگان 1403/02/24 رجوع به آگهی
7270307 مزایده فروش زمین استان هرمزگان، استان تهران 1402/08/14 رجوع به آگهی
7269690 مزایده فروش زمین ها استان اصفهان، استان تهران 1402/08/14 رجوع به آگهی
7244872 مزایده اجاره شناور تدارکاتی استان هرمزگان، استان تهران 1402/08/07 رجوع به آگهی
6376977 مزایده فروش ضایعات فلزی و اموال اسقاطی استان تهران 1401/12/20 رجوع به آگهی
6370059 مزایده فروش ضایعات فلزی و اموال اسقاطی استان تهران 1401/12/16 رجوع به آگهی
6012719 مزایده فروش قطعات یدکی و ماشین آلات راه سازی نو و مستعمل استان تهران 1401/09/14 رجوع به آگهی
6011497 مزایده فروش قطعات یدکی و ماشین آلات راه سازی نو و مستعمل استان تهران 1401/09/13 رجوع به آگهی
5970561 مزایده فروش قطعات یدکی و ماشین آلات راه سازی نو و مستعمل استان تهران 1401/09/01 رجوع به آگهی
5926794 مزایده فروش قطعات یدکی و ماشین آلات راه سازی نو و مستعمل استان تهران 1401/08/17 رجوع به آگهی
5890082 مزایده فروش اقلام ضایعاتی استان خوزستان، استان تهران 1401/08/07 رجوع به آگهی
5415111 مزایده فروش اقلام اسقاطی و مستعمل استان هرمزگان، استان تهران 1401/04/07 رجوع به آگهی
4934138 مزایده عمومی اجاره گاراژ استان اصفهان، استان تهران 1400/12/08 رجوع به آگهی
4688477 مزایده اجاره زمین به مساحت 14500 متر مربع محصور به همراه 40 متر فضای اداری استان هرمزگان، استان تهران 1400/10/13 رجوع به آگهی
4681254 مزایده اجاره زمین استان اصفهان، استان تهران 1400/10/11 رجوع به آگهی
4374468 مزایده اجاره زمین استان اصفهان، استان تهران 1400/07/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4