کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8136875 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد اداری استان همدان 1403/04/03 1403/04/14
7915047 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک انباری به مساحت 20 متر - ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد اداری به مساحت 49/97 متر استان همدان 1403/02/12 رجوع به آگهی
7587951 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ یک واحد رقبه ششدانگ عرصه و اعیان یک انباری استان همدان 1402/11/07 1402/11/17
7459500 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد اداری به مساحت 113/73 متر دارای آسانسور و پارکینگ استان همدان 1402/10/02 رجوع به آگهی
7370338 مزایده واگذاری اجاره شش دانگ دو واحد رقبه موقوفات تحت تولیت استان همدان 1402/09/05 1402/09/18
7286368 مزایده فروش دو بندیل (حدود 9 تن) میلگرد استان همدان 1402/08/18 رجوع به آگهی
7266389 مزایده فروش میلگرد استان همدان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7045063 مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای (عرصه و اعیان وقف ) از رقبات موقوفات به اجاره استان همدان 1402/06/22 رجوع به آگهی
7045054 مزایده 10 قطعه زمین مسکونی استان همدان 1402/06/22 1402/07/15
6874899 مزایده اجاره ششدانگ یک واحد رقبه استان همدان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6779445 مزایده واگذاری اجاره شامل 10 واحدهای تجاری و مسکونی عرصه واعیان وقف استان همدان 1402/04/19 1402/05/08
6553795 مزایده فروش 12 ردیف: - آپارتمان مسکونی به مساحت 90 متر مربع - مغازه به مساحت 25 متر مربع - و ... استان همدان 1402/02/27 1402/03/17
6471067 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد اداری استان همدان 1402/02/04 رجوع به آگهی
6303940 مزایده فروش 17 ردیف: - آپارتمان مسکونی به مساحت 114.22 متر مربع - مغازه به مساحت 19.3 متر مربع - سوئیت اداری به مساحت 50 متر مربع - و ... استان همدان 1401/11/30 1401/12/20
6013470 مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای (عرصه و اعیان وقف ) از رقبات موقوفات به اجاره استان همدان 1401/09/14 رجوع به آگهی
6013461 مزایده اجاره باغ های عرصه و اعیان وقف استان همدان 1401/09/14 1401/10/01
5917510 مزایده اجاره باغ گردو به مساحت 2224 مترمربع - باغ گردو ، آلبالو به مساحت 1750 مترمربع - استان همدان 1401/08/15 1401/09/01
5916843 مزایده تعدادی از واحدهای (عرصه و اعیان وقف) کاربری مسکونی و تجاری استان همدان 1401/08/15 رجوع به آگهی
5777551 مزایده واگذاری 25 قطعه زمین مسکونی - متراژ 205/20 متر مربع - 241/30 متر مربع - 151/30 متر مربع و.. استان مرکزی 1401/07/19 1401/08/09
5760864 مزایده فروش ضایعات آهن و آلومینیوم استان همدان 1401/07/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4