مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده چوب تاغ 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده چوب تاغ 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه بلدوزر راهسازی چرخ زنجیری سیستم فیات الیس تیپ 20 مدل 1371 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آلومینیوم - ضایعات آهن 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات آلومینیوم 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زغال تاع به میزان یک تن 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده زغال تاغ 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه بلدوزر راهسازی چرخ زنجیری سیستم فیات الیس تیپ PD20 مدل 1371 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه بلدوزر اسقاطی 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه بلدوزر راهسازی چرخ زنجیری سیستم فیات آلیس 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده بلدوزر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری توسعه دیم در اراضی شیبدار 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه بلدوزر راهسازی چرخ زنجیری سیستم فیات الیس 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه ژنراتور برقی، شش عدد مته چاله کنی، یک دستگاه ماشین نشا، دو عدد شاسی، یک دستگاه موتور پمپ آب 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده بلدوزر راهسازی چرخ زنجیری 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده دستگاه ژنراتور برقی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فراخوان واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان ها، پارک های جنگلی و میان راهی 1400/06/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری به مساحت 4.9 هکتار اراضی 1400/06/03 رجوع به آگهی
مزایده حفاظت و بهره برداری به مساحت 4/9 هکتار اراضی 1400/05/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5