کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8224864 مزایده فروش دو دستگاه خودرو بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 - فروش یک دستگاه خودر وانت دوکابین فوتون استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/28
8224863 مزایده فروش دو دستگاه خودرو بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 - فروش یک دستگاه خودر سواری پژو 405 استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/28
8195025 مزایده احاله مدیریت استان خراسان جنوبی 1403/04/17 1403/04/20
8168511 مزایده فروش دو دستگاه خودرو (پژو GLXI 405 و وانت دو کابین فوتون) -کمیسیون ماده 2 استان خراسان جنوبی 1403/04/11 رجوع به آگهی
8168464 مزایده فروش دو دستگاه خودرو مشمول کمیسیون ماده 2 پژو glxi 405 و وانت دو کابین فوتون استان خراسان جنوبی 1403/04/11 رجوع به آگهی
8166737 مزایده فروش دو دستگاه خودرو بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 - فروش یک دستگاه خودر وانت دوکابین فوتون استان خراسان جنوبی 1403/04/11 1403/04/14
8166732 مزایده فروش دو دستگاه خودرو بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 - فروش یک دستگاه خودر سواری پژو 405 استان خراسان جنوبی 1403/04/11 1403/04/14
8161353 مزایده فروش دو دستگاه خودرو بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 - فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مشمول کمیسیون ماده 2 استان خراسان جنوبی 1403/04/10 1403/04/14
8161351 مزایده فروش دو دستگاه خودرو استان خراسان جنوبی 1403/04/10 1403/04/14
8118084 مزایده احاله مدیریت از طریق واگذاری استان خراسان جنوبی 1403/03/29 1403/04/03
8009799 مزایده چوب گونه گز در دو شهرستان بشرویه و فردوس استان خراسان جنوبی 1403/03/01 1403/03/06
8009793 مزایده چوب گونه گز در دو شهرستان بشرویه و فردوس - مزایده چوب گونه گزدر شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی 1403/03/01 1403/03/06
7902548 مزایده فروش چوب تاغ - چوب گونه تاغ- چوب گونه گز استان خراسان جنوبی 1403/02/10 رجوع به آگهی
6698727 مزایده کامیون کمپرسی ده تن فاقد موتور،اوراقی و غیر قابل شماره گذاری استان خراسان جنوبی 1402/03/31 رجوع به آگهی
6654111 مزایده فروش گاو آهن و تراکتور استان خراسان جنوبی 1402/03/23 رجوع به آگهی
6528630 مزایده چوب تاغ استان خراسان جنوبی 1402/02/19 رجوع به آگهی
6437415 مزایده احاله مدیریت از طریق واگذاری استان خراسان جنوبی 1402/01/22 رجوع به آگهی
6231911 مزایده فروش دو دستگاه پلاتر استان خراسان جنوبی 1401/11/10 رجوع به آگهی
6231198 مزایده کامیون کمپرسی ده تن استان خراسان جنوبی 1401/11/10 رجوع به آگهی
6121036 مزایده تانکر 20000 لیتری - گاو آهن سه خیش - تراکتور فرگوسن استان خراسان جنوبی 1401/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7