مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
سالن ورزشی 1399/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی 1399/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه ها و محل بازی کودکان پارک 1399/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه ها و محل بازی کودکان 1398/12/03 رجوع به آگهی
محل بوفه و کپی ساختمان اداری منطقه 1398/05/02 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک (زیر زمین تجاری - کاربری مسکونی - کاربری پارکینگ) 1398/03/30 رجوع به آگهی
واگذاری املاک 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری املاک 1398/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3