مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور داروخانه کلینیک ویژه بیمارستان 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری امور درمانگاه شبانه روزی مرکزی 1399/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بیمارستان 1399/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری فروشگاه مواد غذایی و اغذیه فروشی 1399/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ پردیس دانشگاهی 1399/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1399/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری درختان پسته 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری فروشگاه مواد غذای و اغذیه فروشی به شکل اجاره مکان 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش محصول باغ پسته 1398/05/07 1398/05/12
اجاره دو طبقه پارکینگ مسقف 1398/04/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7