مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت عرصه 1259/51 مترمربع با کاربری مسکونی 1398/08/09 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه لودر - تعداد دو مجموعه خط بال میل کانتینیوس به طول 15 متر -چهاردستگاه ترانس برق و تا... 1396/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سنگ شکن با کلیه متعلقات نصب 1396/09/01 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سنگ شکن به مارک ممتاز 1396/08/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 دستگاه ترانس مارک ایران ترانسفو بانضمام، دستگاه های دژنگتور و دستگاه های کوپلر با متعلق... 1396/08/11 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال مشروحه (یک دستگاه سنگ شکن ) 1396/07/29 رجوع به آگهی
فروش 4 دستگاه ترانس مارک ایران ترانسفو و یک دستگاه لودر مارک کوماتسو 1396/07/20 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کوره افقی سکوریت شیشه با متعلقات کامل آن به همراه اتاق فرمان 1396/07/17 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از امول مشروحه ، یک دستگاه کوره افقی سکوزیت شیشه 1396/07/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 دستگاه ترانس مارک ایران ترانسفو بانضمام، دستگاه های دژنگتور و دستگاه های کوپلر با متعلق... 1396/06/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9